SẢN PHẨM-MÁY LÀM ĐẤT
MÁY LÀM ĐẤT
M704K
L3108VN
M9540(95HP)
M6040SU(59HP)
L4508(45HP)
L3408(35HP)
B2420(24HP)
MÁY GẶT ĐẬP LIÊN HỢP
MÁY CẤY
MÁY GIEO MẠ
KHAY NHỰA
HỖ TRỢ
TRỰC TUYẾN

Tiến Nông

Skype: Tiến Nông

P. Kinh doanh: 0373.789.789

P. Cung ứng VTTB: 0373.961.279

P. Hành Chính: 0373.729.729

P. Kế toán: 0373.963.369

TT. Máy Nông nghiệp: 0373.936.999

TT. NCPT KHCN: 0373.936.666

FACEBOOK
PAGE