SẢN PHẨM-MÁY CẤY
MÁY CẤY
NSPU-68C
SPW-48C
MÁY LÀM ĐẤT
MÁY GẶT ĐẬP LIÊN HỢP
MÁY GIEO MẠ
KHAY NHỰA
HỖ TRỢ
TRỰC TUYẾN

Tiến Nông

Skype: Tiến Nông

P. Kinh doanh: 0373.789.789

P. Cung ứng VTTB: 0373.961.279

P. Hành Chính: 0373.729.729

P. Kế toán: 0373.963.369

TT. Máy Nông nghiệp: 0373.936.999

TT. NCPT KHCN: 0373.936.666

FACEBOOK
PAGE