CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG

Kể từ ngày 15 tháng 06 năm 2014, Các hộ nông dân, tập thể khi mua máy nông nghiệp Tiến Nông cung ứng sẽ được hỗ trợ vay vốn với lãi suất 0% theo quy định tại Quyết định 68/QĐ-2013/TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa đã có văn bản phối hợp với Công ty cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông hỗ trợ về thủ tục, hồ sơ để người mua máy được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi này.

HỖ TRỢ
TRỰC TUYẾN

Tiến Nông

Skype: Tiến Nông

P. Kinh doanh: 0373.789.789

P. Cung ứng VTTB: 0373.961.279

P. Hành Chính: 0373.729.729

P. Kế toán: 0373.963.369

TT. Máy Nông nghiệp: 0373.936.999

TT. NCPT KHCN: 0373.936.666

FACEBOOK
PAGE