HÌNH ẢNH
TRÌNH DIỄN MẠ KHAY TẠI NAM ĐỊNH
Ngày đăng: 18/02/2014 10:27:39 AM

Người dân náo nức xem trình diễn máy cấy

Ông Đào Viết Tâm - Giám đốc TT khuyến nông tỉnh xuống ruộng lái máy cấy

Thiết bị kiểm tra pH tại đồng đất xã Nghĩa Hưng

Tiến Nông

HỖ TRỢ
TRỰC TUYẾN

Tiến Nông

Skype: Tiến Nông

P. Kinh doanh: 0373.789.789

P. Cung ứng VTTB: 0373.961.279

P. Hành Chính: 0373.729.729

P. Kế toán: 0373.963.369

TT. Máy Nông nghiệp: 0373.936.999

TT. NCPT KHCN: 0373.936.666

FACEBOOK
PAGE