HÌNH ẢNH
CHƯƠNG TRÌNH BẢO DƯỠNG LƯU ĐỘNG MÁY NÔNG NGHIỆP KUBOTA - NHẬT BẢN
Ngày đăng: 25/05/2015 09:06:13 AM

Rạp bảo dưỡng lưu động các loại máy nông nghiệp Kubota - Nhật Bản do Công ty Tiến Nông tổ chức

Cán bộ kỹ thuật Công ty Tiến nông đang hướng dẫn khách hàng làm thủ tục.

Cán bộ kỹ thuật Công ty Tiến Nông phân tích cho khách hàng về lỗi chiếc máy gặt đang gặp phải.

Cán bộ kỹ thuật Công ty Tiến Nông kiểm tra máy cho khách hàng.

Chở máy về tận nhà cho khách hàng sau khi bảo trì, bảo dưỡng xong.

HỖ TRỢ
TRỰC TUYẾN

Tiến Nông

Skype: Tiến Nông

P. Kinh doanh: 0373.789.789

P. Cung ứng VTTB: 0373.961.279

P. Hành Chính: 0373.729.729

P. Kế toán: 0373.963.369

TT. Máy Nông nghiệp: 0373.936.999

TT. NCPT KHCN: 0373.936.666

FACEBOOK
PAGE