HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
TẶNG TIVI, TỦ LANH, MÁY GIẶT CHO KHÁCH HÀNG MUA MÁY GẶT KUBOTA TỪ 15/03/2017 - 30/04/2017
Ngày đăng: 15/03/2017 10:35:31 AM

Tặng tivi, tủ lanh, máy giặt cho khách hàng mua máy gặt Kubota từ 15/03/2017 - 30/04/2017

Tiến Nông

HỖ TRỢ
TRỰC TUYẾN

Tiến Nông

Skype: Tiến Nông

P. Kinh doanh: 0373.789.789

P. Cung ứng VTTB: 0373.961.279

P. Hành Chính: 0373.729.729

P. Kế toán: 0373.963.369

TT. Máy Nông nghiệp: 0373.936.999

TT. NCPT KHCN: 0373.936.666

FACEBOOK
PAGE